تماس با ما

ادرس: ورامین- شهرک قلع سین خ یابان آیت الله کاشانی بعد از مجتمع شقایق زیبا چوب موج

مدیریت تولید و فروش

علی عرب

شماره تماس ۰۹۱۹۱۹۲۲۹۸۰

۰۲۱-۳۶۲۲۷۴۷۲
۰۲۱-۳۶۲۲۷۴۷۶